Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Kirkerne

OBS! Siden er under opbygning - informationer kommer løbende!

Brøns kirke

Kirken er med sin længde på 48 m Danmarks længste landsbykirke fra romansk tid. Den er opført i to omgange i perioden o. 1200-1250, hvor kor og apsis blev opført først, og sidenhen skibet. Kirken blev i årene 1854-1857 restaureret og ombygget til sin nuværende form. Kirken er blytækket, og tagværket er fra 1200-tallet.

Tårnet, der er fra ca. 1500, blev opført i sengotisk stil og er af teglsten. Tårnet er af Tørninglen-typen, som er udbredt i hele det tidligere Tørninglen Len. Det har et højt, firkantet spir med små gavle vendt mod hvert verdenshjørne. Tårnet er blevet fornyet flere gange, og i 1854 blev der indrettet et nyt våbenhus i tårnet. 

Kirken har tre klokker, hvoraf den ene er gotisk fra o. 1350, og de to er genforeningsklokker. 

 

Kalkmalerierne 

Brøns Kirke er kendt for sine kalkmalerier, der pryder kirkens nordvæg, samt ude på apsis. Kalkmalerierne er dels sengotiske, dels fra reformationstiden. 


 

Vodder Kirke

Vodder Kirke er ligesom Brøns Kirke opført i romansk stil fra omkring år 1200. Tårnet er fra sengotisk tid, ca. år 1500. Ligesom tårnet ved Brøns Kirke, er også Vodder Kirkes tårn af Tørninglen-typen,og har et højt, firkantet spir og lave spidsgavle mod hvert verdenshjørne. Kirkens klokke er fra 1913. Deruover hænger der en messeklokke, støbt i Hamborg i 1582. I 1879 blev tårnrummet indrettet til våbenhus og mod vest åbnedes en ny indgangsdør. Foran den oprindelige nordlige indgangsdør er det senere og nuværende våbenhus opført. Ved en hovedrestaurering af Vodder Kirke i 1964 blev døren fra skibet ud til våbenhuset genåbnet. 

I 2019 fejredes genindvielsen af Vodder Kirke, efter en længere renovering. 

 

Skt. Laurentius

Kirken blev, i følge kilder fra 1754, i sin tid viget til Skt. Laurentius, de fattiges helgen. Han blev ristet på en stegerist i 354 e.Kr. efter at have delt kirkens penge ud til de fattige. 

I kirken hænger der en figur af Skt. Laurentius fra Middelalderen, med en bog og en brænderest. Derudover figurerer Skt. Laurentius på kirkens altertavle.