Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Vielse

Vielse

Ægteskab kan indgås kirkeligt eller borgerligt. Hvis man ønsker vielse i Brøns eller Vodder Kirke henvender man sig til kordegnekontoret eller præsten, og laver aftale om dato og tidspunkt.

Inden vielsen skal man aflevere en prøvelsesattest til kordegnekontoret. Prøvelsesattesten udfyldes og sendes digitalt via www.borger.dk eller bestilles på rådhuset i den kommune man er bosiddende i.

Når dette er sket, sender kommunen prøvelsesattesten til kordegnekontoret eller præsten i det sogn, hvor vielsen skal foregå. Prøvelsesattesten er et bevis på, at parterne opfylder samfundets betingelser for indgåelse af ægteskab. Sendes prøvelsesattesten direkte til parret afleveres denne på kordegnekontoret eller til præsten. Attesten må på vielsestidspunktet ikke må være over 4 måneder gammel.

Forud for vielsen ringer præsten til parret for at aftale tid og sted for en samtale. Ved samtalen gennemgår præsten ritualet, og parret og præsten finder sammen salmerne til vielsen.

Et borgerligt indgået ægteskab kan senere blive velsignet af en præst ved en højtidelighed i kirken. Der træffes aftale med kordegnekontoret, og præsten kontakter parret og aftaler tid for samtale.

Navneændring ved vielse

I udgangspunktet beholder man sit navn når man bliver gift. Hvis man ønsker at skifte navn i forbindelse med vielsen, så man som par får samme mellemnavn eller efternavn, skal man søge om navneændring.

Det gør man ved at udfylde og indsende blanketten "Navneændring på bryllupsdagen" på www.personregistrering.dk til det sogn man er bosiddende i. Blanketten skal være afleveret senest 15 dage før vielsen.