Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Medlemskab af folkekirken

Som medlem af Den danske Folkekirke er du medlem af en kristen kirke. 

Medlemsbidraget til folkekirken opkræves som kirkeskat og opkræves sammen med skat til staten og kommunerne.

Du kan i CPR-registeret se, om du er medlem af folkekirken.

 

Som medlem har du ret til konfirmation, vielse i kirken, og ved livets afslutning at blive kirkeligt begravet eller bisat. 

 

INDMELDELSE

De fleste bliver medlem af folkekirken i forbindelse med deres barnedåb. 

Hvis du ikke er blevet døbt, kan du melde dig ind i folkekirken ved at blive døbt som ung eller voksen. Du kan henvende dig til din sognepræst eller kordegn for at blive døbt.

Voksendåb og dåb af store børn og konfirmander kan foregå ved gudstjenesten eller ved en særlig højtidelighed. Ved dåb af børn og unge under 18 år er det indehaveren af forældremyndigheden, som træffer beslutningen om dåb eller indmeldelse i folkekirken. Personer over 15 år skal selv give samtykke til dåb eller indmeldelse. Læs mere om dåb her.

Er du døbt i en anden kristen kirke, skal du ikke døbes igen for at blive medlem af folkekirken, men kontakte præsten og bede om at blive optaget som medlem. 

 

GENINDMELDELSE

Er du udmeldt af folkekirken og ønsker at blive meldt ind igen, kan du genoptages som medlem ved en skriftlig henvendelse til den kirkebogsførende sognepræst, i det sogn, hvor du har bopæl. Når din indmeldelse er registreret, kan du få tilsendt en ny fødsels- og dåbsattest. 


UDMELDELSE

Ønsker du at melde dig ud af folkekirken, skal du henvende dig enten personligt eller skriftligt til din sognepræst eller kordegn. Ved anmodningen om udmeldelse skal du oplyse, hvor og hvornår du er født og døbt. Oplysningerne fremgår af din fødsels- og dåbsattest. 

Kirkebogsføreren registrerer udmeldelsen i kirkebogen og den bliver automatistisk registreret i CPR-registeret. Du får derefter tilsendt en ny fødsels- og dåbsattest med en påtegning om, at du er trådt ud af folkekirken. 

Efter udmeldelsen skal du ikke betale kirkeskat. 

Er du under 18 år, skal indehaveren af forældremyndigheden træffe beslutningen. Er du fyldt 15 år, skal du dog selv samtykke i denne beslutning. 

 

Ved din udmeldelse af folkekirken frafalder retten til samme kirkelige handlinger, som medlemmer har. 

Du kan godt blive viet i folkekirken, hvis den ene del af brudeparret er medlem. 

Dine pårørende skal selv stå for højtideligheden omkring din bisættelse eller begravelse, idet det ikke længere vel være en kirkelig handling. Taksterne for gravstederne på kirkegården er højere for ikke medlemmer. Se mere om kirkegården her. 

Samtidigt gælder det ved din udmeldelse af folkekirken, at du ikke kan stemme ved eller stille op til menighedsrådsvalg.